C# ASP.NET

Under udviklingen af .NET Framework, blev klasse biblioteker oprindeligt skrevet bruger en administreret kode compiler system kaldet Simple Managed C (SMC). I januar 1999, Anders Hejlsberg dannet et team til at bygge et nyt sprog på det tidspunkt kaldet Cool, som stod for “C-lignende Objektorienteret sprog”. Microsoft havde overvejet at holde navnet “Cool” som den endelige navn på sproget, men valgte ikke at gøre det til varemærke. På det tidspunkt .NET-projektet blev offentligt annonceret på Professional Developers Conference juli 2000 var det sprog blevet omdøbt C #, og klassen biblioteker og ASP.NET runtime var blevet porteret til C #

Variable:

  • int
  • double
  • float
  • string

Start med at downloade Microsoft Visual 2015 på dette link

Downloads | IDE, Code, & Team Foundation Server | Visual Studio

se eventuel denne video

Kode eksempel med int

Lav et nyt projekt i ConcoleApplications brug int i dette eksempel. Console.Writeline betyder udskriv, hvis du bruger Console.Write er det bare uden linje skrift, men betyder ikke noget i dette eksempel. Console.read() eller Console.ReadLine betyder at skærmen bliver stående, så du kan se resultatet, prøv eventuel uden dette og se hvad der sker.

int

Variabel int kan kun bruges til hele tal både positive tal og negative tal. Prøv at lave eksempelt.

Dette næste eksempel er med double og string

double_string

I dette eksempel har jeg brug double og string. String kan kun bruges til tekst og der skal bruges disse tegn ” til start og til slut. Der afsluttes altid med dette tegn ;

Double og float fungere ens, float kan dog tage meget større komma tal end double kan. Prøv dette eksempel, som vist ovenover.

 

 

Login eksempel

<form method=”POST” id=”login” action=”@Url.Action(“Velkomst”, “Home”)” >
<input type=”text” placeholder=”Username” id=”user” name=”user”  value=””  />
<input type=”password” placeholder=”Password” id=”password” name=”password” value=”” />
<button id=”logon”>Login</button>
</form>

 

Login in Controller

#region Velkomst med to parameter
[HttpPost]
[ActionName(“Velkomst”)]
public ActionResult Velkomst(string user, string password)
{
Global.Fejl = null;
Global.User1 = user;
Global.Passw = password;
Models.Bruger bruger = new Models.Bruger();
Models.Connect conn = new Models.Connect();
string ok = bruger.TjekCryp(password, user);
if (ok == “True”)
{
ViewBag.Message = “Dine oplysninger er ok!”;//tester godkendelse
Models.Bruger visfirma = bruger.hentinfo(conn.ConnectDLN(), user);
ViewBag.firmanavn = visfirma.firmanavn;
ViewBag.bruger = visfirma.user;
ViewBag.password = password;
ViewBag.side = “igang”;

}
else
{
ViewBag.message = “Brugernavn eller adgangskode er forkert!!!”;
Global.Fejl = “Brugernavn eller adgangskode er forkert!!!”;

}

return View();
}
#endregion

Kode til mail formular

/* Denne kode virkede for mig, så den har jeg brugt i flere projekter. Vær sikker på at udgående mail opsætning er korrekt */

public string Send_email(string name, string email, string header, string tekst)
{
try
{
MailMessage mail3 = new MailMessage();

//SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient(“asmtp.unoeuro.com”, 587);
SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient(“mail.gigahost.dk”, 587);

mail3.From = new MailAddress(email, name);

mail3.To.Add(“your@email.dk”);
mail3.Subject = header;
mail3.Body = tekst;
SmtpServer.Port = 587;

SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(“your@email.dk”, “password”);
SmtpServer.EnableSsl = true;

SmtpServer.Send(mail3);
return “Din email blev sendt!”;
}
catch
{
return “emailen blev ikke sendt!”;
}
}