Når man laver et databasediagram, bruger man minimum tre enheder.

 • Attribut (cirkel)
 • Klasse (Rektangel)
 • Relation (Rumpe)

er_enheder

Relationer kan være forskellige

 1. En ordre kan have mange vare (M mange relationer)
 2. En vare kan have mange ordre (M mange relationer)
 3. En Ordre kan kun have en kunde (1 relation)
 4. En kunde har kun et postnummer (1 relation)
 5. Et postnummer kan have mange kunder (M mange relationer)

Når en relation har mange relationer på hver side altså en mange til mange relation, så skal man have en tabel.

er_diagram

Relationen mellem ordretabel og varetabel har en mange til mange relation, så her skal være en tabel. Den tabel kan vi døbe Ordrelinjer.

Når en relation har en mange til 1 relation skal primær nøgle tilføjes på den klasse, hvor der er M(mange)

For eksempel:

Posttabel (Se under database)

 • Postnr (primærkey)
 • Bynavn

Kundetabel

 • kundeid (primærkey)
 • kundenavn
 • kundeadresse
 • kundepostnr (fremmed primær key (Posttabel.Postnr))
 • kundetelf
 • kundeemail

Program til at lave diagrammer med, kan hentes her!

https://sourceforge.net/projects/dia-installer/files/dia-win32-installer/0.97.2/dia-setup-0.97.2-2-unsigned.exe/download