Microsoft database kan downloads her!

 • Ekspres version er gratis
 • Den professionel koster omkring 10.000 danske kroner

Microsoft SQL 2014 Express

Download SQL 2014

 

Vigtigste kommandoer er følgende:

 • SELECT – extracts data from a database
 • UPDATE – updates data in a database
 • DELETE – deletes data from a database
 • INSERT INTO – inserts new data into a database
 • CREATE DATABASE – creates a new database
 • ALTER DATABASE – modifies a database
 • CREATE TABLE – creates a new table
 • ALTER TABLE – modifies a table
 • DROP TABLE – deletes a table
 • CREATE INDEX – creates an index (search key)
 • DROP INDEX – deletes an index

databasestrenge

DROP TABLE Kundetabel

CREATE TABLE Kundetabel (kundeid int IDENTITY(1,1), kundenavn varchar(50), kundeadresse varchar(50), kundepostnr varchar(10), kundetelf varchar(12), kundeemail varchar(50))

select * from Kundetabel

insert into Kundetabel(kundenavn, kundeadresse, kundepostnr, kundetelf, kundeemail) values (‘Carsten Munk’, ‘Søndrevej 75’, ‘8700’, ‘75631755’, ‘carstenla@2it.dk’)

update Kundetabel set kundenavn = ‘Carsten Munkø’, kundeadresse = ‘Søndrevej 49’, kundepostnr = ‘8700’, kundetelf = ‘75631786’, kundeemail = ‘carsten@2it.dk’ where kundeid = 1

delete Kundetabel where kundeid = 1