Array PHP 7

$statement = $db->prepare(“SELECT * FROM `Kategori` WHERE navn = ‘$kategori'”);
$statement->execute();
$rows = $statement->fetchAll();

$Array = array($rows[0][‘id’], $rows[0][‘navn’]);
return $Array;

Money format in PHP 7

Money(5001);
function Money($SUM)
{
echo number_format($SUM,’2′, ‘,’, ‘.’).” kr.”;
}
$SUM er talværdi helt tal komma ‘2’ er antal decimaler herefter komma og ‘.’ betyder punktum ved beløb over tusind kroner.
Skal man bruge øre kan man skrive sådan Money(500550/100);

Opload picture

if (isset($_FILES[‘filnavn’]))
{
$tempfile = $_FILES[‘filnavn’][‘tmp_name’];
$destination = “../Billeder/{$_FILES[‘filnavn’][‘name’]}”;
copy($tempfile, $destination);

}